Jdi na obsah Jdi na menu

Naše MŠ

 

 

fotka-ms.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Štefánikova 549 v Hradci Králové je specializované pracoviště zajišťující odbornou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které potřebují podpůrná opatření v oblasti logopedické a surdopedické. Děti jsou přijímány na základě doporučení Školského poradenského zařízení (nejčastěji spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem Logáček v Hradci Králové a Centrem komplexní odborné podpory v Hradci Králové). 

Kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci zajišťují dětem ve věku zpravidla 3 – 7 let všestrannou výchovně vzdělávací péči dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V tomto dokumentu jsou konkretizovány znalosti a dovednosti, které by děti v průběhu předškolního vzdělávání měly získávat, osvojovat si a všestranně se zdokonalovat do té míry, aby mohly bez problémů nastoupit na základní školu. Náš Školní vzdělávací program je doplněn o intenzivní logopedickou a surdopedickou péči. Děti mají po ukončení předškolního vzdělávání možnost pokračovat na základní školu logopedickou a na základní školu pro sluchově postižené, které jsou součástí našeho komplexu škol. Stejně tak mohou děti nastoupit do běžné základní školy. 

Mateřská škola prošla v posledních deseti letech rozsáhlou celkovou rekonstrukcí, která byla dokončena v létě roku 2021. V navazujícím období se zaměříme na vybudování a vybavení školní zahrady. 

 

Provoz mateřské školy 6:30 - 16:30 hod.